Chronické žilní onemocnění a hormonální medikace

Chronické žilní onemocnění (CVD) na dolních končetinách a tzv. syndrom pánevní kongesce jsou zapříčiněny několika faktory. Uplatňují se vlivy genetické a získané. U chronického žilního onemocnění patří k vlivům získaným nadváha, stupeň pracovního zatížení (úpolový druh zátěže, jako zvedání těžších břemen), užívání léků s jejich přímým účinkem na žilní stěnu. Nepříznivé anatomické poměry velkých nitrobřišních žil způsobují tvorbu pánevních varixů.

Stupeň CVD hodnotíme podle mezinárodní CEAP klasifikace. Posuzujeme klinické, etiologické, anatomické a patofyziologické faktory.

Na základě lékařských a vědeckých studií je prokázané, že syntetický progesteron (tzv. progestin) levonorgestel způsobuje relaxaci žilní stěny přímým působením na její svalovinu. 

Závěr :

  1. Progestin levonorgestel (pro více klikni na odkaz) (obsažený v hormonálním nitroděložním tělísku) působí přímo na svalovinu  žilní stěny a způsobuje její relaxaci (příloha 1).
  2. Chronické žilní onemocnění (CVD ) je posuzováno podle CEAP klasifikace (pro více klikni na odkaz) (Clinical (C),  Etiological (E), Anatomical (A), and Pathophysiological (P).
  3. Dlouhodobější užívání přípravků obsahující progestin s vysokým předpokladem způsobí zhoršení stupně chronického žilního onemocnění, tedy nejčastěji otékání dolních končetin a zhoršení stavu žilních městků, v případě syndromu pánevní kongesce navýší dlouhodobý tlak až bolest v pánvi.

Doporučení :

Před zavedením dlouhodobé medikace progestinem informujte svého lékaře (gynekologa) o stavu žilního systému na dolních končetinách. Pokud je známý výskyt žilních městků (varixů) v pánvi a na dolních končetinách u rodinných příslušníků, je předpoklad výskytu žilních městků rovněž u jejich potomků. Bližší zhodnocení stavu CVD umožní vyšetření lékařem v žilní poradně a erudované funkční vyšetření žilního systému pomocí ultrazvuku.