O nás

MUDr. Richard Stojanov
radiolog s vyšší specializací v oboru radiologie a zobrazovací metody.

Člen České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP.

V roce 2018 dosažena nástavbová atestace v oboru intervenční radiologie.