Časté dotazy

Užívání statinů  z důvodu primární prevence je rizikové.

Podrobné vysvětlení se dozvíte při shlédnutí  videa na tomto odkazu : https://youtu.be/tJn5EE3fMDs  ( The Dangers Of Statins & The Side Effects). Pomocí ikony nastavení na spodní liště pod videem si aktivujte  české titulky. Ve shodě se závěry tohoto videa se setkávám již prakticky denně s pacienty, kteří jsou sužováni vedlejšími účinky statinů. Statiny jsou léčiva k úpravě hladiny cholesterolu a podle výrobce se různě jmenují ( Atoris, Rosucard, Torvacard, Tulip, Mertenil, Corsim, Simvasta, případně i kombinovaná léčiva jako Caduet a další). Nejčastější obtíže v rámci vedlejšího účinku jsou: bolesti svalů různé lokality a intenzity, často takové intenzity, která přivádí pacienty do ambulance s požadavkem provedení  lokálního obstřiku nebo podání analgetické infuse. Dlouhodobým působením statinů na kosterní svalovinu  vznikají mikrotrhliny, které se sčítají a poté dochází k rupturám šlachových úponů zdánlivě silných struktur, jako úpon stehenního čtyřhlavého svalu na čéšku,  k ruptuře šlachy dlouhé hlavy pažního bicepsu, k ruptuře lýtkových svalů, svalů plosky nohy, přední stěny břišní apod. Poškozováním kosterní svaloviny je umocněna fyziologická ztráta svalové hmoty u starších pacientů, což vede k  omezování jejich pohyblivosti a k navýšení počtu pádů v domácím i venkovním prostředí. Pády jsou spojené se vznikem zlomenin. U starších žen dochází nejčastěji ke zlomenině zápěstí, pažní kosti a krčku stehenní kosti. Zlomeniny vyžadují operační řešení s potřebou následné rehabilitace a opětovnému nácviku chůze. Dalším nepříjemným vedlejším účinkem je dráždění trávicí trubice s chronickými bolestmi břicha. Může dojít až k indukci zánětu střeva.  Mezi vedlejší účinky patří rovněž  poškození  jaterní buňky s navýšením jaterních testů. Často pacienti pociťují přibližně za 2 hodiny po užití tablety pocit návalů a  zvýšenou citlivost kůže. Někdy se vyvine kožní vyrážka. Vedlejší účinky však mohou být i větší závažnosti s potřebou neodkladné hospitalizace pacienta.  Doporučuji nahradit užívání statinů v rámci primární prevence a k úpravě cholesterolu a tuků v krvi zvolit  dietní opatření a užívání doplňků stravy jako jsou :

1. borůvky  2. listová zelenina 3. tučné ryby – losos, makrela, pstruh  4. ořechy a semínka (mandle, lněná semínka, vlašské ořechy) 5. whole grains – ovesné vločky, quinoa, hnědá rýže,  6. avokádo  7. olivový olej   8. česnek  9. batáty  10. kurkuma.

Vyšetření kolene ultrazvukem

Syndrom bolestivého kolene a vyšetřovací postup. Jako první je fyzikální vyšetření specialitou ( chirurg či ortoped) a rentgenové vyšetření.  Na rentgenovém snímku lze posoudit stupeň degenerativních změn, rovněž však možnost zlomeniny nebo druhotné ložiskové  postižení ( kostní cysta, chronický zánět kosti, avšak i možné nádorové metastázy). Ke stanovení diagnózy jsou důležité rovněž anamnestické a laboratorní údaje ( trauma čerstvé nebo v minulosti, revmatické onemocnění u pacienta, chronický lumboischiadický syndrom,  léčená hyperurikemie neboli dna, užívání léků s vedlejšími účinky na svalovinu a vazy, cukrovka nebo stav po protinádorové chemoterapii atd.   Ultrazvukové vyšetření je navazující, po vyloučení ložiskového postižení skeletu, tedy především artróza, zlomenina nebo nádorové postižení.  Nežádejte prosím jako první ultrazvukové vyšetření, žádejte vždy na prvním místě  fyzikální vyšetření, soupis anamnestických údajů a rentgenové vyšetření.  Děkuji za pochopení. 

Vyšetření cév dolních končetin u pacientů léčených statinem nebo sartanem

Z důvodu enormního nárůstu pacientů užívajících lék na cholesterol ze skupiny statinů (Atoris, Rosucard, Torvacard, Tulip, Mertenil, Corsim a další)  nebo ezetimib ( Ezetrol ) nebo antihypertenzivum ze skupiny sartanů prosím včechny lékaře kolegy,  aby informovali pacienty o možných nežádoucích  myotoxických účincích při preskripci těchto léčiv.  K nejčastějším vedlejším účinkům se řadí klidové svalové bolesti v důsledku  myotoxicity, snížení svalové síly a vytrvalosti, dále zažívací obtíže charakteru neurčitých bolestí v břiše bez vazby na příjem potravy, zvýšení jaterních testů v laboratoři, nechutenství, kožní vyrážka,  regionální alopecie a další ( viz příbalový leták jednotlivých léčiv).  Abychom zachovali potřebnou včasnou dostupnost pro naléhavější ultrazvuková vyšetření,  odebíráme krátkou anamnesu od pacientů v době telefonického objednání k vyšetření a žádáme pacienty, aby v první době konzultovali vedlejší účinky léčiva se svým praktickým lékařem. Za naší ordinaci doporučujeme zahájit úpravu zvýšeno cholesterolu  nejdříve dietním opatřením  a případně užíváním  doplňků  stravy (fermentovaná červená rýže, medicinální houby Auricularia a Shiitake, dále Ostropestřec v kombinaci s Reishi a se smetánkou lékařskou). V případě výskytu myotoxického účinku při užívání sartanu navrhujeme konzultaci u praktického lékaře za účelem záměny antihypertenziva z jiné lékové skupiny.  Poukazuji na skutečnost, že laboratorní stanovení hladiny kreatinkinázy není konzistentní se skutečným stavem myotoxicity.  Prosím lékaře kolegy o vedení dialogu s pacienty, o naslouchání jejich obtíží (side effectu) , které  významně limitují  jejich běžný život.  Objasňování vedlejších účinků znamená nemalé úsilí lékařů jednotlivých odborností,  ale hlavně výrazně zatíží samotné pacienty invazivními i neivazivními  vyšetřeními (gastroskopie, kolonoskopie, CT, MR , izotopová vyš.) včetně možných komplikací u těchto  výkonů. Dále prosím kolegy o shlédnutí článku prof. MUDr. Josefa Bednaříka, CSc.  „Statinová myopatie“, který je dostupný na internetu.  Všem děkuji.

Příprava před ultrazvukovým vyšetřením břicha

Před UZ vyš. břicha  6 hodin nejezte. Můžete a je naopak vhodné v době přípravy popíjet tekutiny (neperlivá voda, džus, čaj). Den před vyšetřením vynechte nadýmavou stravu.  K vyšetření se dostavte s menší náplní v močovém měchýři, neměli byste být těsně po vyprázdnění. Odstraňte pearcing na přední stěně břicha. Pokud jste diabetik, uveďte tento údaj při objednání. Domluvíme se na úpravě přípravy a na vhodné denní době k vyšetření.
Zvolte vhodné oblečení, které umožní snadné odkrytí břicha.

Akutní vyšetření  při podezření na hlubokou žilní trombózu

Akutní hluboká žilní trombóza (DVT)  je spojena s možností vzniku plicní embolie (PE). Plicní embolií je nemocný ohrožen nejvíce v průběhu prvních 14-ti dnů od nástupu bolestivého otoku končetiny. Pokud jsou vmeteny do plicní tepny velké sraženiny, mluvíme o masivní  PE. Nemocný je ohrožen i na životě. Rozhodne-li praktický lékař o potřebě statimového (neodkladného) vyšetření žil končetiny a tato žádost je vyznačena na „Průvodním listu k UZ vyšetření“, je nezbytné UZ vyš. dojednat předem telefonicky. Naše ordinace statimová vyšetření poskytuje jen v době provozních hodin, tedy ve čtvrtek nebo v pátek. Mimo tyto dny je vhodné statimová vyšetření dojednat na jiném dostupném pracovišti.

Jak probíhá UZ vyšetření žil  dolních končetin? Je nějaká příprava k vyšetření? Mapping žil před operací.

Nejčastější indikací k UZ vyš. žil dolních končetin jsou otoky a bolestivost  končetin.  Dvourozměrné UZ vyš. ve spojení s dopplerometrickým proměřením posuzuje zdatnost žilního systému při jeho fyziologickém zatížení. Vyšetření je tedy nutno provést u stojícího pacienta.  Vyšetření  provedené na ležícím pacientovi nemůže odhalit nedostatečnost žilního systému a je proto nevyhovující.  Při vyšetření u stojícího pacienta hodnotíme  funkčnost napojení povrchových žil na hluboký žilní systém,  průtok při změně tlaku v žilním systému v průběhu dýchání, při zadrženém dechu a při zvýšení nitrohrudního tlaku (Valsalvův manévr).  Před zvažovaným operačním zákrokem na žilách  dolních končetin je takové vyšetření nezbytné a musí odpovědět na dvě základní otázky : 1. Dojde ke zlepšení po operačním zákroku, je operační výkon indikován?   2. V jakém rozsahu má být operační výkon proveden ?  Spolu se zápisem z UZ vyš. dostane pacient na našem pracovišti  zákres žil s vyznačením rozsahu žilní nedostatečnosti.  

Pokud  podstoupíte UZ vyš. žil  a vyšetřující lékař neotestuje funkčnost Vašeho žilního systému vstoje, lze z vyšetření  získat pouze údaj o počtu žil, ale vůbec se nelze vyjádřit o jejich zdatnosti. Nelze se ani vyjádřit, zda-li operace přinese zlepšení a v jakém rozsahu má být výkon proveden.  „Poukaz  k UZ vyš.“  žil  dolních končetin má hodnotu několika set korun. Je vhodné se při objednání zeptat, zda-li budete vyšetřeni vstoje.  Speciální příprava na UZ vyšetření žil není žádná. Funkční vyšetření žil dolní končetiny  však  není vhodné provádět v době akutního zánětu na končetině z důvodu znatelného otoku končetiny. Při akutním zánětu na končetině jen posuzujeme, zda-li je přítomna komplikace ve formě  hluboké žilní trombózy (DVT).

Mohu se na vyšetření objednat i bez doporučení praktického lékaře nebo lékaře specialisty?

Pokud nemáte vystavený „Průvodní list k  vyš.“, můžete se k nám na UZ vyš. objednat s předpokladem přímé platby za vyšetření v ordinaci. Hodnota jednotlivých vyšetření je uvedena v „Ceníku“na našich webových stránkách. Mějte na paměti, že veškerá vyšetření mají svou hodnotu a že „Průvodní list k  vyš.“ je poukaz v hodnotě několika set korun,  v závislosti na druhu vyšetření. “ Průvodní list k  vyš.“ má platnost  po celé republice. Doplňující sdělení, kterým  praktický lékař na Průvodním listu upřesňuje místo zdravotnického zařízení, kam se k vyšeření  pacient  může objednat,  je jenom doporučujícím stanoviskem. Pacient si může sám svobodně zvolit zdravotnické zařízení, na základě vlastní zkušenosti nebo podle referencí.

Syndrom pánevní kongesce (pánevní varikokéla u žen)
Provádíme specializované sonografické vyšetření k průkazu syndromu pánevní kongesce.  Syndrom je výsledkem zpětného toku v ovariální nebo ve vnitřní pánevní žíle (žilách). Hlavním příznakem je chronická pánevní bolest různé intenzity a trvání. Pánevní bolest se zhoršuje premenstruálně, během těhotenství, při stání, po styku. Často je tento syndrom přehlédnutý nebo špatně diagnostikovaný, rutinní urologické nebo gynekologické vyšetření bývá normální.  Při vzniku se uplatňují mechanické a hormonální faktory. Syndrom může začít v těhotenství, kdy se zvyšuje žilní náplň, dilatují se kyčelní a ovariální žíly, chlopně v žilách se stávají nedomykavé, tok v žilách se obrací (reverzní tok) a v pánvi se tvoří varixy. Na vzniku se může podílet komprese levostranné renální žíly mezi aortou a horní mezenterickou tepnou nebo retroaortální průběh levostranné renální žíly (horní louskáčkový symptom) nebo komprese levé společné pánevní žíly mezi kostí křížovou a pravostrannou společnou pánevní tepnou (dolní louskáčkový symptom). Diagnóza je stanovena na základě anamnestických údajů    a specializovaného sonografického vyšetření. Pánevní varikokélu zobrazí CT a MR vyš. pánve. Nález pánevních varixů v průběhu pánevní laparoskopie poukáže na možný syndrom pánevní kongesce. V léčbě je v současné době metodou první volby endovaskulární katetrizační léčba (technika embolizace a sklerotizace). Další informace o diagnostice a léčbě poskytneme v naší ordinaci.

Užívám lék na snížení hladiny krevního cholesterolu. Je indikované UZ vyšetření?

UZ vyšetření krčních tepen, břišní aorty a tepen dolních končetin pomůže stanovit stupeň aterosklerózy  a tím upřesnit,  do jaké míry je potřebné  výši krevního cholesterolu regulovat. Pravidelné kontrolní UZ vyšetření tepenného systému stanoví rychlost zhoršování kornatění tepen a jejich uzavírání.